Imperial Claims Services 
Οι υπηρεσίες μας
   
 •  
   • Green Card and 4th Motor Insurance Directive Claims
    Διακανονίζουμε Διεθνείς Ζημίες για περισσότερα από 20 χρόνια. Ζημίες που  προκαλούν Αλλοδαπά οχήματα σε Ελληνικά και το αντίστροφο, έχοντας συνεργασία με  περισσότερες από 300 ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού που μας έχουν  διορίσει ανταποκριτή τους στην Ελλάδα.                   
    Αρκετές Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες μας έχουν αναθέσει εξολοκλήρου  τη διαχείριση των ζημιών τους στο εξωτερικό – Συντονιστικό Κέντρο. Στη  περίπτωση αυτή, αναλαμβάνουμε εμείς τον διακανονισμό των ζημιών τους στο εξωτερικό.                   
    Επιπρόσθετα,  μέσω του Πανευρωπαϊκού δικτύου των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να  συμβουλέψουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες, για την επιλογή του κατάλληλου  αντιπροσώπου τους για Ζημιές Πράσινης Κάρτας και 4ης Οδηγίας σε κάθε  χώρα.
   • Ζημίες Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών
    Αναλαμβάνουμε εκτός από διεθνείς ζημίες και τη διαχείριση εγχώριων ζημιών  κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων προσαρμοζόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις της  Τράπεζας της Ελλάδος (Πράξη Νο 3/2012 Διοικητού ΤτΕ, Ν. 4261/2014) και λοιπών  κλάδων. Αυτό εξυπηρετεί τόσο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα στην  Ελλάδα όσο και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω Ελεύθερης παροχής  Υπηρεσιών (ΕΠΥ).
   • Πλεονεκτήματα ανάθεσης ζημιών εσωτερικού σε εμάς
    Το πάγιο κόστος διατήρησης κλάδου ζημιών που έχουν οι ασφαλιστικές  εταιρείες μετατρέπεται σε μεταβλητό, αφού πληρώνοντας ανά φάκελο ζημίας, η  ασφαλιστική εταιρεία είναι σε θέση να ταυτίσει απόλυτα το κόστος της  διαχείρισης των ζημιών της με τον όγκο των ζημιών. Μια τέτοια λύση ενδείκνυται  τόσο σε περιπτώσεις που μία ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει για κάποιο χρονικό  διάστημα ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ζημιών και δεν επιθυμεί να προσλάβει  επιπρόσθετο προσωπικό, όσο και σε περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού  απουσιάζει για κάποιο χρονικό διάστημα παροδικά (π.χ σε άδεια εγκυμοσύνης,  τακτική ετήσια άδεια κλπ). Επιπλέον αποφεύγει την διαρκή εκπαίδευση του  προσωπικού στο συχνά μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον.
     
   • Run-Off Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων
    Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση και τελική εκκαθάριση των  εκκρεμών ζημιών χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών εταιρειών που για κάποιο λόγο  αποφάσισαν ή εξαναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή να μεταφέρουν  το χαρτοφυλάκιο των ζημιών τους σε άλλη εταιρία. Η εταιρεία μας διακανονίζει το  σύνολο των υποχρεώσεων τους παρά τη μη συνέχιση της δραστηριότητας αυτών των  εταιρειών και ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις τηρήσεως στατιστικών,  ηλεκτρονικού φακέλου και λοιπών απαιτήσεων έναντι της Τραπέζης της Ελλάδος. 
   •  
   • Επανεισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων
    Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ Εταιριών Leasing, Rent Cars) την επανείσπραξη ποσών που έχουν καταβάλει και δικαιούνται ως ασφαλιστική αποζημίωση (π.χ από μεικτές ασφάλειες).
 •  
 •  
  • Διακανονίζουμε επί 50 χρόνια Ζημιές από ασφαλιστήρια του Κλάδου Περιουσίας, τόσο σπιτιών όσο και εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.

 •  
 •  
   • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ζημιών του κλάδου μεταφοράς. Έχουμε τη τιμή να διακανονίζουμε στην Ελλάδα το σύνολο των ζημιών από μεταφορά ενός από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων στο κόσμο.
 •  
 •  
   • Έχουμε διακανονίσει για λογαριασμό μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών του εξωτερικού, σημαντικό αριθμό ζημιών Αστικής Ευθύνης προϊόντων μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών των οποίων τα προϊόντα τους πωλούνται στην Ελλάδα σε Έλληνες καταναλωτές. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε Ελληνικές και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν ασφαλίσεις τέτοιου είδους.
 •  
 •  
   • Προσφέρουμε υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών ταξιδιωτικής ασφάλισης σε πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών του εξωτερικού οι οποίοι και υπέστησαν ζημία κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.
 •  
 •  
   • Διακανονίζουμε όλων των ειδών των ναυτικών ζημιών που συμβαίνουν στο σκάφος και στο πλήρωμά του σε όλη τη διαδικασία φόρτωσης-εκφόρτωσης και μεταφοράς των εμπορευμάτων και αναλαμβάνουμε την επανείσπραξη εξόδων νοσηλείας.
 •  
 •  
   • Έχουμε διαχειριστεί αυτά τα χρόνια, τεράστιο αριθμό νομικών υποθέσεων, μερικές από τις οποίες με εξαιρετική πολυπλοκότητα και πολύ μεγάλα αιτούμενα ποσά, ενώ οι δικηγόροι μας, είναι από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους στην Ελλάδα.
 •  
 •  
   • Έχοντας πάνω από 60 χρόνια δραστηριότητας στον Ασφαλιστικό Κλάδο, έχουμε δημιουργήσει ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα (μηχανολόγων, πραγματογνωμόνων και ειδικών στη διερεύνηση και επιστημονική ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων) οι οποίοι γνωρίζουν την εταιρική μας κουλτούρα στο διακανονισμό των ζημιών και τις εταιρικές μας αξίες. Οι συνεργάτες αυτοί, παρέχουν στους πελάτες μας τις υπηρεσίες τους σε ανταγωνιστικό κόστος υπό την εποπτεία και καθοδήγησή μας. Διεκπεραιώνουμε επίσης αναλύσεις τροχαίων ατυχημάτων με ειδικό software tool της DEKRA.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφόρος Συγγρού 253,  Νέα Σμύρνη Αθήνα
    +302109426352
+302109426202
imperial@imperial.gr
Σχετικά με εμάς
Η εταιρεία μας κατέχει σήμερα ηγετική θέση στη περιοχή των Βαλκανίων, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη περισσότερων από 300 ασφαλιστικών εταιρειών που την έχουν διορίσει ανταποκριτή τους στην Ελλάδα δουλεύοντας πάντοτε με ακεραιότητα και διαφάνεια και προσπαθώντας να υπερασπιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της-ασφαλιστικών εταιρειών.
ISO
Επικοινωνία
Λεωφόρος Συγγρού 253, Νέα Σμύρνη
Αθήνα
+302109426352
+302109426202
imperial@imperial.gr
Ευκαιρίες Εργασίας
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέους δικηγόρους. Αποστείλτε το Βιογραφικό σας
Αποστείλτε το Βιογραφικό σας