Διακανονισμός Ζημιών Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Διακανονισμός Ζημιών Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Ο διακανονισμός ζημιών αστικής ευθύνης προϊόντος είναι ακόμα μία υπηρεσία που αναλαμβάνει η  Imperial Claims, η οποία διακανονίζει αξιώσεις από την αστική ευθύνη προϊόντος για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, κατασκευαστών προϊόντων, και προμηθευτών.

Η αστική ευθύνη προϊόντος αναφέρεται στην ευθύνη ενός κατασκευαστή ή ενός πωλητή για ελαττωματικό προϊόν που πούλησαν και περιήλθε στα χέρια κάποιου καταναλωτή.

Ένα προϊόν είναι ελαττωματικό όταν:

 • Δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε με βάση τις προδιαγραφές του
 • Δεν είναι τόσο ασφαλές όσο θα προβλέπονταν να είναι σε συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης του.

Ο τύπος των εξωσυμβατικών ζημιών που μπορούν να αξιωθούν είναι:

 • Ζημία που οφείλεται στο προϊόν και προκάλεσε τραυματισμό ή θάνατο
 • Ζημία ή καταστροφή που προκλήθηκε από ελαττωματικό προϊόν σε περιουσιακά στοιχεία του καταναλωτή με τη προϋπόθεση ότι η ζημία που προκάλεσε υπερβαίνει το ποσό των 500€ και το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για τη προσωπική χρήση και απόλαυση του καταναλωτή.
 • Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη

Ο τύπος των ενδοσυμβατικών ζημιών που μπορούν να αξιωθούν είναι:

 • Επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος
 • Μείωση τιμής
 • Υπαναχώρηση από το συμβόλαιο
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου
 • Ο τραυματισμένος δικαιούται επίσης να αξιώσει χρηματική αποζημίωση στα αστικά δικαστήρια

Ενώσεις καταναλωτών στα πλαίσια ομαδικής αγωγής μπορούν να διεκδικήσουν:

 • Τη παύση της παράνομης συμπεριφοράς του παραγωγού του προϊόντος
 • Την ανάκληση του προϊόντος ή τη καταστροφή του
 • Αποζημίωση ηθικής βλάβης
 • Τα δικαστήρια αναγνωρίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών να αποζημιωθούν για τη παράνομη συμπεριφορά του παραγωγού του προϊόντος

Επιπλέον η Imperial Claims Services δραστηριοποιείται στον διακανονισμό ζημιών αυτοκινήτου, μεταφοράς, περιουσίας, ταξιδιωτικών, ναυτικών, καθώς επίσης προσφέρει υπηρεσίες νομικής προστασίας, πραγματογνωμοσύνες, έρευνες και αναλύσεις τροχαίων ατυχημάτων στα υψηλότερα πρότυπα πανευρωπαϊκά.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

   

  Μενού