Υπηρεσίες Διακανονισμού Ζημιών

Eδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πάνω από 50 χρόνια ιστορία μας στο διακανονισμό των ζημιών, τις εταιρικές μας αξίες και τη κοινωνική μας συνεισφορά μέσω του διακανονισμού ζημιών ελληνικών αλλά και ξένων ασφαλιστικών Εταιρειών.

Εταιρικές Αξίες

Οι Συνεργάτες μας

WebClaims

Διαχείριση
Ζημιών

Με έμπειρους διακανονιστές και εσωτερικό νομικό τμήμα
Με τα πιο σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης ζημιών
Με εσωτερικό τμήμα καταπολέμησης της απάτης
Με ξεκάθαρες και πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες
Με ένα online πρόγραμμα παρακολούθησης κάθε ζημίας από το πελάτη

Διαχείριση Στόλου
Οχημάτων

Επιθεώρηση Οχημάτων κατά τη λήξη της μίσθωσης
Επιθεώρηση Οχημάτων από επιστροφές
Πραγματογνωμοσύνες Υλικών Ζημιών
Εκτιμήσεις Μεταχειρισμένων Οχημάτων
Προ ασφαλιστικοί Έλεγχοι
Ποιοτικός Έλεγχος Συνεργείων

Νομική
Προστασία

Νομική Εκπροσώπηση
Νομική Βοήθεια
Επανεισπράξεις
Διαμεσολάβηση και Εξώδικοι Συμβιβασμοί

Υπηρεσίες
Διακανονισμού Ζημιών

Διαχείριση Ζημιών μεταξύ οχημάτων της Ίδιας χώρας
Διαχείριση Ζημιών Πράσινης Κάρτας
Συντονιστικό Κέντρο Διεθνών Ζημιών
Ζημίες 4ης Οδηγίας
Διαχείριση Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων υπό εκκαθάριση
Ποιοτικός Έλεγχος διακανονισμένων Ζημιών
Μενού