Δήλωση Ατυχήματος

Σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης Ζημίας σας παρακαλούμε πολύ να γνωρίζετε ότι απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την εξέταση του αιτήματος σας είναι:

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ή ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ.
 2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΑ
 3. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
 4. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΑ
 5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
 6. ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ «ΥΠΑΙΤΙΟΥ» ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
 7. ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ IMPERIAL CLAIMS SERVICES (AΡΧΕΙΟ PDF)

Παρακαλούμε να κατεβάσετε το παρακάτω αρχείο .pdf που περιλαμβάνει την Φόρμα Δήλωσης Ατυχήματος, να την συμπληρώσετε και να μας επισυνάψετε το συμπληρωμένο έγγραφο μαζί με τα στοιχεία σας στα ακόλουθα πεδία.

Δήλωση Ατυχήματος

   

  Μενού