Διακανονισμός Ζημιών Αυτοκινήτου

Διακανονισμός Ζημιών Αυτοκινήτου

Ο διακανονισμός ζημιών αυτοκινήτου είναι για την Imperial Claims Services βασική υπηρεσία με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας  και έχει προσαρμόσει τις υπηρεσίες της σε όλες τις αλλαγές στη διαχείριση ζημιών που έχουν επέλθει είτε από το νόμο είτε από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Imperial ήταν και συνεχίζει να  είναι πρωτοπόρος σε ορισμένες από αυτές τις αλλαγές, ως η πρώτη εταιρεία διακανονισμού ζημιών στην Ελλάδα που προσέφερε στους πελάτες της μια Οnline πλατφόρμα παρακολούθησης της πορείας του διακανονισμού ζημίας ή εισήγαγε ηλεκτρονικά εργαλεία κοστολόγησης για την εκτίμηση των υλικών ζημιών των οχημάτων ή την εκτίμηση της εμπορικής τους αξίας και της διασωθείσας αξίας τους.

Επίσης η ICS είναι η πρώτη εταιρεία διακανονισμού ζημιών που έχει διακριθεί για τις διαδικασίες και τα συστήματα της διαχείρισης ζημιών και έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO για τις υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών σύμφωνα με τα ανώτατα ποιοτικά πρότυπα διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Με δικό της εσωτερικό νομικό τμήμα , με την δική της ομάδα πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων , με εσωτερικό τμήμα ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης καθώς και ξεκάθαρες και σαφείς διαδικασίες διαχείρισης ζημιών, η Imperial Claims Services είναι σε θέση να χειριστεί οποιοδήποτε τύπο ζημιών αυτοκινήτου ,σύνθετες ή απλές, και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες της για διακανονισμό από την ανακοίνωση της ζημίας έως την οριστική διευθέτηση αυτής.

Η Οnline πλατφόρμα παρακολούθησης ζημιών Web Claims που χρησιμοποιείται από τους πελάτες μας σε καθημερινή βάση , τους παρέχει διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο 24/7 αναφορικά με την ακριβή κατάσταση και την πορεία διευθέτησης κάθε ζημιάς αυτοκινήτου που διακανονίζουμε εκ μέρους τους.

Επιπλέον η Imperial Claims Services δραστηριοποιείται στον διακανονισμό ζημιών περιουσίας, μεταφοράς, αστικής ευθύνης προϊόντων, ταξιδιωτικών, ναυτικών, καθώς επίσης προσφέρει υπηρεσίες νομικής προστασίας, πραγματογνωμοσύνες, έρευνες και αναλύσεις τροχαίων ατυχημάτων στα υψηλότερα πρότυπα πανευρωπαϊκά.

Παρακάτω , μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών αυτοκινήτου που προσφέρουμε στους πελάτες μας. 

Outsourcing Διακανονισμού ζημιών

 Η Imperial Claims Services συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς αποζημίωσης αναλαμβάνοντας τον διακανονισμό όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου τους που αφορά τον διακανονισμό ζημιών αυτοκινήτου σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση λόγω του υψηλού όγκου ζημιών εκ της λειτουργίας τους ή λόγω ασθένειας ή ανεπάρκειας  του υφιστάμενου προσωπικού / υπερφόρτωσης του τμήματος ζημιών καθώς και για οποιαδήποτε  άλλους επιχειρηματικούς λόγους που αφορούν την επιχείρηση.

Οι πελάτες μας στηρίζονται στην εκτεταμένη εμπειρία μας ,στην πολύ καλή φήμη και φερεγγυότητα της ICS στη διαχείριση ζημιών, επειδή θέλουν να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς όπως τις πωλήσεις, τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων (underwriting) ή μάρκετινγκ ή επειδή θέλουν να μειώσουν το κόστος της διευθέτησης ζημιών αυτοκινήτου επωφελούμενοι από τη διεθνή εμπειρία μας και εξειδίκευση στην πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης.

Μαζί μας, οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία διαχείρισης ζημιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από την γνωστοποίηση του αιτήματος αποζημίωσης έως την οριστική διευθέτηση της ζημίας.

Πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες , ασφαλιστικοί σύνδεσμοι και οργανισμοί αποζημίωσης που αναλαμβάνουν ασφαλιστικούς κινδύνους μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι συνήθως πολύ πρόθυμοι να αναθέσουν σε μας τις δραστηριότητες διαχείρισης απαιτήσεων, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ασφαλιστικού τους χαρτοφυλακίου οχημάτων .

Τα συνεχώς ανανεωμένα πληροφοριακά μας συστήματα και λογισμικά διαχείρισης ζημιών  επιτρέπουν στους συνεργάτες  μας να παρακολουθούν την πορεία της διαχείρισης των φακέλων ζημιών που προκλήθηκαν από αυτοκινητιστικό ατύχημα Online από οπουδήποτε,  όλο το 24ωρο, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αποθεματικά,  τα κόστη  και τον όγκο των ζημιών τους.

         Πλεονεκτήματα Οutsourcing διακανονισμού ζημιών στην ICS

  • Το πάγιο κόστος διατήρησης κλάδου ζημιών που έχουν οι ασφαλιστικές  εταιρείες μετατρέπεται σε μεταβλητό, αφού πληρώνοντας ανά φάκελο ζημίας, η  ασφαλιστική εταιρεία είναι σε θέση να ταυτίσει απόλυτα το κόστος της  διαχείρισης των ζημιών της με τον όγκο των ζημιών.
  • Μια τέτοια λύση ενδείκνυται  τόσο σε περιπτώσεις που μία ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει για κάποιο χρονικό  διάστημα ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ζημιών και δεν επιθυμεί να προσλάβει  επιπρόσθετο προσωπικό, όσο και σε περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού  απουσιάζει για κάποιο χρονικό διάστημα παροδικά (π.χ σε άδεια εγκυμοσύνης,  τακτική ετήσια άδεια κλπ).
  • Επιπλέον αποφεύγει την διαρκή εκπαίδευση του  προσωπικού στο συχνά μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον και επικεντρώνεται σε άλλους τομείς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της απολαμβάνοντας υψηλή ποιότητα διαχείρισης ζημιών κατά τρόπο δίκαιο και σε εύλογο χρόνο συνδυάζοντας την βέλτιστη ικανοποίηση των ασφαλισμένων τους και μειωμένα κόστη διευθέτησης των ζημιών τους ενώ τους δίνονται όλα τα εχέγγυα διαφάνειας και συνεχούς παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου ζημιών τους καθώς και παροχής εντολών κατά περίπτωση προς υλοποίηση από τα στελέχη μας μέσω της Online πλατφόρμας μας Web Claims.

Διακανονισμός Διεθνών Ζημιών Πράσινης Κάρτας και 4ης Οδηγίας
(Claims Management Green Card and 4th Motor Insurance Directive Claims)

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια  έχουμε διευθετήσει χιλιάδες διεθνείς ζημίες αυτοκινήτου  για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών  και ασφαλιστικών ενώσεων του Εξωτερικού , Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς Αποζημίωσης συμβάλλοντας στην ορθή και δίκαιη αποζημίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή οχημάτων που φέρουν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Έχουμε την τιμή να μας εμπιστεύονται περισσότερες από 300 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες που μας έχουν διορίσει ως ανταποκριτή τους στις χώρες όπου έχουμε παρουσία, καθώς και από διεθνείς ομίλους διαχείρισης ζημιών  που συνεργάζονται μαζί μας για δεκαετίες αναγνωρίζοντας την υψηλή εξειδίκευση και εις βάθος γνώση του σύνθετου αντικειμένου που αφορά  τον διακανονισμό διεθνών ζημιών.

Επίσης, λειτουργούμε ως συντονιστικό κέντρο (Coordination Center) των πελατών μας για τις διεθνείς ζημίες τους με εμπλοκή ασφαλισμένων οχημάτων τους  και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για τη διευθέτηση των διεθνών ζημιών τους και την εκπροσώπηση των συμφερόντων ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών, σε στενή συνεργασία με τον διορισμένο ανταποκριτή τους σε κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, μέσω του Πανευρωπαϊκού  δικτύου τόσο της Imperial όσο και των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου για τον διακανονισμό ζημιών Πράσινης Κάρτας και 4ης Οδηγίας σε κάθε χώρα.

Έλεγχος Ποιότητας και Διακανονισμός Ζημιών (Claims Audit)

Η Imperial Claims Services παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας διακανονισμού ζημιών οχημάτων αξιώσεων σε ασφαλιστές και αντασφαλιστές που ζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιολόγηση από ανεξάρτητο, διακεκριμένο εξωτερικό αξιολογητή της διαδικασίας διευθέτησης ζημιών από αυτοκίνητο.

Σε αυτόν τον τομέα συνεργαζόμαστε στενά με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας που εποπτεύει την ορθή διευθέτηση των υποβληθέντων αξιώσεως και προσφέρουμε κυρίως δύο υπηρεσίες: 

  • Εξέταση και ανάλυση φακέλων ζημιών που έχουν ήδη εντοπιστεί ως πιθανώς ύποπτοι για απάτη από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ασφαλιστή ή του αντασφαλιστή και επιδιώκει να λάβει τη γνώμη ενός ανεξάρτητου και εξειδικευμένου στην διαχείριση αποζημιώσεων που δεν γνωρίζει μόνο εις βάθος το νομικό πλαίσιο και τις ορθές διαδικασίες ώστε να είναι σωστός και αποτελεσματικός ο διακανονισμός ζημιών και ο εντοπισμός της απάτης, αλλά διαθέτει και τις τεχνικές δεξιότητες για να αποδείξει τα κακώς κείμενα στην διευθέτηση μίας ζημίας.
  • Διεξαγωγή τακτικών ετήσιων ελέγχων σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα φακέλων ζημιών για την αξιολόγηση της ποιότητας των εφαρμοσμένων διαδικασιών και πρακτικών διευθέτησης των υποβληθέντων αξιώσεων. Επίσης ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου ποιότητας ,παρέχονται συστάσεις για την βελτίωση του τμήματος Αποζημίωσης και για την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Μια έκθεση ελέγχου ποιότητας παρέχεται μαζί με τα ευρήματά μας που επιβεβαιώνουν σε αρμόδιες εποπτικές αρχές και τρίτους ότι η διαδικασία αποζημίωσης είναι η κατάλληλη.

Η ICS, μέσω έμπειρων ερευνητών και πραγματογνωμόνων στον τομέα της ανίχνευσης και καταπολέμησης της απάτης, μαζί με τη χρήση προηγμένου ειδικού λογισμικού για την ανάλυση της απάτης και την τήρηση των εσωτερικών πολιτικών του πελάτη, αξιολογεί και αναλύει όλα τα δεδομένα στους φακέλους ζημιών που προσδιορίζονται από τον πελάτη ως αρχεία υψηλού ενδιαφέροντος για αξιολόγηση/επισκόπηση προς βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του και σωστής  στοιχειοθέτησης αιτημάτων επανείσπραξης πληρωθέντων αποζημιώσεων.

Έχουμε εργαστεί σε claims audit projects που διερευνούν όχι μόνο περιπτώσεις δόλιων υποβληθέντων αξιώσεων, αλλά και περιπτώσεις υπερκοστολογημένων αποζημιώσεων, όπου για παράδειγμα οι τιμές που χρεώθηκαν για τα ανταλλακτικά ή τα εργατικά ή οι αποζημιώσεις για σωματικούς τραυματισμούς διαπιστώθηκε ότι δεν συσχετίζονται με τις πραγματικές τιμές ανταλλακτικών/εργατικών, τις ορθές πρακτικές διευθέτησης της ζημίας (π.χ. υπολογισμός παλαιότητας) καθώς επίσης και με την νομολογία σε περιπτώσεις αποζημίωσης σωματικών βλαβών.

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που συνδέονται με κατασκευαστές αυτοκινήτων για την εύρεση του ορθού/αποδεκτού κόστους αποκατάστασης ζημιών καθώς και η παροχή τεχνικής και νομικής ανάλυσης από πραγματογνώμονες και νομικούς για Prοjects αυτού του είδους είναι βασικά συστατικά της επιτυχίας μας για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας διακανονισμού ζημιών.

Run–Off / Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση και τελική εκκαθάριση των  εκκρεμών ζημιών χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών εταιρειών που για κάποιο λόγο  αποφάσισαν ή εξαναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή να μεταφέρουν  το χαρτοφυλάκιο των ζημιών τους σε άλλη εταιρία. Η εταιρεία μας διακανονίζει το  σύνολο των υποχρεώσεων τους παρά τη μη συνέχιση της δραστηριότητας αυτών των  εταιρειών και ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις τηρήσεως στατιστικών,  ηλεκτρονικού φακέλου και λοιπών απαιτήσεων έναντι της Τραπέζης της Ελλάδος.

Επανεισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ Εταιριών Leasing) την επανείσπραξη ποσών που έχουν καταβάλει και δικαιούνται ως ασφαλιστική αποζημίωση (π.χ από μεικτές ασφάλειες).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ζημιών (Claims Consulting Services)

 Η Imperial, με περισσότερα από 50 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, συμβουλεύει τους ασφαλιστές που επιθυμούν να διαμορφώσουν ένα νέο τμήμα διακανονισμού ζημιών βάσει επαγγελματικών και πιστοποιημένων με ISO διαδικασιών ή που έχουν ήδη ένα τμήμα αποζημιώσεων και θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή του εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες τεχνικές στην εκτίμηση ζημιών και διευθέτηση σύνθετων ζημιών εξ ’αυτοκινήτου.

Ξεκινάμε από τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ασφαλιστή και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κινδύνων και στη συνέχεια τον συμβουλεύουμε σχετικά με τη δομή και την ορθή λειτουργία ενός τμήματος αποζημιώσεων για την επιτυχή αντιμετώπιση των αξιώσεων που δημιουργούνται από αυτό το χαρτοφυλάκιο.

Με γνώμονα την αποδοτικότητα και την μείωση του κόστους των αποζημιώσεων, διαμορφώνουμε τις  διαδικασίες διακανονισμού ζημιών και καθορίζουμε πώς πρέπει να διευθετούνται οι ζημίες υψηλής και χαμηλής συχνότητας και ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθούνται για πιο σύνθετες ζημίες όπου δεσμεύονται μεγαλύτερα αποθεματικά και καταβάλλονται υψηλότερα ποσά.

Η Imperial συμβουλεύει τους ασφαλιστές για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, αλλά και για τον διασταυρούμενο έλεγχο και την παρακολούθηση που πρέπει να γίνει από τα στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που μας ανέθεσαν το τμήμα διακανονισμού των ζημιών τους όταν εισήλθαν στην αγορά, μας εμπιστεύονται ξανά για την σωστή οργάνωση τους όταν ο όγκος των ζημιών τους οδηγεί στην απόφαση να ιδρύσουν ένα εσωτερικό τμήμα διακανονισμού ζημιών.

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

     

    Μενού