Νέα

Re Certification of ICS from Bureau Veritas

Decrease of Claims in Greece and Europe during Corona Virus

Accidents involving a foreign plated vehicle.

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΑΡ.85

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΪΟΥ 2020 ΑΡ.84

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΡ.83

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΡ.82

DEKRA SPAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΡ.81

DEKRA Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Πιστοποίηση ISO 9001 από BUREAU VERITAS για την I.C.S.

Μενού