DEKRA Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Ο Ομιλός DEKRA Claims Services ξεκινήσε στρατηγική συνεργασία με την ελβετική εταιρεία Insuretech Spearhead AG για το ψηφιακό μέλλον της διαχείρισης απαιτήσεων οχημάτων με βάση μεταξύ άλλων, των τηλεματικών δεδομένων.

Μενού