Γιώργος Τζανής

Ο Κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ έχει μια ξεχωριστή καριέρα στην  Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Είναι Δικηγόρος, Πτυχιούχος Της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει κάνει ασφαλιστικές σπουδές στο C I I  του Λονδίνου

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α.Υ και ιδρυτής της Εταιρίας Διαχείρισης Ζημιών & Αβαριών της IMPERIAL CLAIMS SERVICES Ελλάδος και Αλβανίας.

Για 16 χρόνια διετέλεσε Μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ (Ένωση ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος), Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Γενικός Γραμματέας του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Έχει διατελέσει Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συμβουλίου των Γραφείων στις Βρυξέλλες (CoB), Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων, Πρόεδρος της ΥΣΑΕ και Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ασφαλιστικής PRIME Insurance Co.

Είναι εξειδικευμένος στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας και στην 4η Οδηγία Αυτοκινήτων της ΕΕ και έχει χειριστεί σαν Δικηγόρος σημαντικό αριθμό διεθνών τροχαίων ατυχημάτων.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία με τίτλο Το Σύστημα Πράσινης Κάρτας και η Ιστορία του Ελληνικού ΓΔΑ» και «η 4η ΟΔΗΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΕ» Τα βιβλία του αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση των διακανονιστών που ασχολούνται με Διασυνοριακές Ζημίες.

Μενού